Skip to main content

Környezetvédelem

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, életminősége szempontjából; e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és számos faj fennmaradását.

A fogyasztói társadalom, az intenzív ipari tevékenység és a közlekedés jelentősen terheli környezetünket. Ezek a terhelések a levegőbe és vizekbe történő károsanyag kibocsátásban, hulladékok szennyező hatásában, zaj-rezgés kibocsátásban valamint hő- és sugárterhelés formájában jelennek meg.

A környezetvédelem olyan tervszerű tevékenység, amely ezen terhelések természetben okozott káros hatásainak megszüntetésével, megelőzésével, a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodással, valamint az emberi (épített) környezet védelmével és fejlesztésével foglalkozik.

Társaságunk környezetvédelmi tevékenysége több területre bontható:

Részvénytársaságunk szolgáltatási területe az Észak-magyarországi, a Közép-Duna-völgyi, valamint a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek illetékességi területein található.

Cégünk nagy hangsúlyt fektet a tevékenységünkből eredő környezeti hatások csökkentésére, azaz a környezet védelmére. Ennek bizonyítására vezette be és működteti az MSZ EN ISO 14001 : 2015 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszerét.

Close Menu