Skip to main content

Levegőtisztaság védelem

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

Egy terület levegőminőségi helyzetének megítélésénél egyik fő jellemző a légkört terhelő szennyező anyagok koncentrációja, amely a különböző forrásokból származó légszennyezőanyag kibocsátások, a légkörben zajló fizikai és kémiai folyamatok, a meteorológiai jellemzők, a domborzati és egyéb tényezők együttes hatásaként alakul ki. A kibocsátások hatása rendkívül változó, lehet lokális, amely csak a forrásokhoz közeli területeket érinti (pl. a közlekedés) és lehet nagyobb régiókat érintő is (pl. ipari vagy erőművi magas kémények).

A Heves Megyei Vízmű Zrt. négy telephelyen hat engedélyköteles kibocsátási pontforrást üzemeltet. Az Eger városi szennyvíztisztító telepünkön kettő iszapszárító berendezést üzemeltünk. Ezek a berendezések a ~20% szárazanyag tartalmú préselt szennyvíziszapból 92% feletti szárazanyag tartalmú szennyvíziszap granulátumot állítanak elő, fűtőanyagként földgáz felhasználásával. Az iszapszárítókon kívül Részvénytársaságunk további három telephelyén négy darab engedélyköteles pontforrást üzemeltet, melyek az épületek fűtésére szolgálnak. A pontforrások, a Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentését (LAL) megtettük, és évente Légszennyezés Mértéke (LM) jelentést nyújtunk be az illetékes környezetvédelmi hatóságoknak.

A pontforrások üzemeltetésére a környezetvédelmi hatóságok Levegőtisztaság-védelmi engedélyeivel rendelkezünk.

Close Menu