Skip to main content

Vezető tisztségviselők és munkavállalók díjazása és juttatásai

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

2016. január 1-től
Igazgatóság elnöke: 120.000.- Ft/hó
Igazgatóság tagjai: 110.000.- Ft/hó
Felügyelő Bizottság elnöke: 120.000.- Ft/hó
Felügyelő Bizottság tagjai: 110.000.- Ft/hó
A jogviszony megszűnése esetén semmiféle pénzbeli és egyéb juttatás nem jár.
Felsővezetők:
2022. november 1-től 2023. január 1-től
Bér Prémium Bér Prémium
Vezérigazgató
(banki aláíró, önálló cégjegyzésre jogosult, igazgatósági tag)
1.956.200 Ft/hó 2021.01.01-től max. alapbér 90%-a 2.695.000 Ft/hó max. alapbér   65%-a
Gazdasági vezérigazgató-helyettes
(nem önálló banki aláíró)
1.725.200 Ft/hó max. alapbér 90%-a 2.376.000 Ft/hó max. alapbér 65%-a
Műszaki vezérigazgató-helyettes
(nem önálló banki aláíró)
1.725.200 Ft/hó max. alapbér 90%-a 2.200.000 Ft/hó max. alapbér 65%-a
Munkaviszonyban álló igazgatósági, felügyelőbizottsági tagok:
2022. november 1-től 2023. január 1-től
Bér Prémium Bér Prémium
Igazgatóság elnöke, (önálló cégjegyzésre jogosult) 1.215.900 Ft/hó 1.650.000 Ft/hó
Deák Tamás Csaba
(felügyelőbizottsági tag)
362.300 Ft/hó 440.000 Ft/hó
Szabó Csaba
(felügyelőbizottsági tag)
367.000 Ft/hó 412.500 Ft/hó
Üzemegységek vezetői:
2022. november 1-től 2023. január 1-től
Bér 682.500 – 1.038.500 Ft/hó 946.000 – 1.232.000 Ft/hó
Prémium
Egyéb banki aláíró munkavállalók:
2022. november 1-től 2023. január 1-től
Bér 476.700 – 868.400 Ft/hó 577.500 – 1.045.000 Ft/hó
Prémium
A Kollektív Szerződés VI. Egyéb béren kívüli juttatás fejezetében a minden munkavállaló részére egységesen biztosított 8.333 Ft/fő/hó Cafetéria juttatás az adószabályok változása miatt 2018. november 30-i hatállyal közös megegyezéssel (Munkáltató, Érdekegyeztető Tanács) megszüntetésre került. Ezen intézkedéssel egyidejűleg 2018. december 01. napjától a munkavállalók alapbérébe (bruttó 13.000 Ft) beépítésre került.
A felsorolt bérek bruttó bérek.
A felsorolt vezetők felmondási idejére és végkielégítésére nincs külön megállapodás.
A Kollektív Szerződésben rögzített feltételek egységesen vonatkoznak minden munkavállalóra.
Felmondási idő:
A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő számításánál az új Mt. 69.§ (3) bekezdését kell alkalmazni.
A felmondási idő harminc nap, amely a munkáltatónál munkaviszonyban töltött
a) három év után
b) öt év után
c) nyolc év után
d) tíz év után
e) tizenöt év után
f) tizennyolc év után
g) húsz év után
5 nappal
15 nappal
20 nappal
30 nappal
40 nappal
60 nappal
90 nappal meghosszabbodik.
A felmentés időtartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg.
Végkielégítés
1. A végkielégítés mértékét a Kollektív Szerződés I/5. pontjában meghatározott időtartam után kell megállapítani.
2. A végkielégítés mértéke a 77.§ (4) bekezdése szerint emelkedik akkor, ha az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg a munkavállaló munkaviszonya.
3. A végkielégítés összegét a távolléti díj számításával kell meghatározni.
4. A végkielégítés mértéke a
meghatározott munkavállalókra vonatkozóan:
1. pontban és 2. pontban
a) legalább 3 év esetén 1 havi 2 havi
b) legalább 5 év esetén 2 havi 3 havi
c) legalább 10 év esetén 3 havi 5 havi
d) legalább 15 év esetén 5 havi 7 havi
e) legalább 20 év esetén 6 havi 9 havi
f) legalább 25 év esetén 8 havi 11 havi
Close Menu