Skip to main content

Különös közzétételi lista

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 4. sz. melléklete

 

S.sz

Adatszolgáltatási elvárás

Szolgáltatott adat

1.

A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetőségét

Fogyasztóvédelmi szervek

2.

A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája

Szolgáltatási területünk

3.

A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai  

Megállapodások

4.

A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata

Üzletszabályzat

5.

A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minőségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon.
A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről

Ivóvíz minőségi határértékek
Ivóvíz minőségi adatok

Tisztított szennyvíz minőségi határértékek
Tisztított szennyvíz minőségi adatok

6.

Műszaki adatok, így különösen:
a) vízbázisok kapacitása (m 3/nap),
b) kitermelt víz mennyisége (m 3/év),
c) átvett víz mennyisége (m 3/év),
d) értékesített ivóvíz mennyisége (m 3/év),
e) hálózati vízveszteség (m 3/év),
f) szennyvíztisztító telepek száma (db),
g) átemelők száma (db),
h) szennyvíztisztító telepek névleges
kapacitása (m 3/d),
i) víziközmű-hálózat hossza (km),
j) meghibásodások száma (db/év).

Műszaki adatok
Archív műszaki adatok

7.

Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend

Üzletszabályzat

8.

A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor vagy számolási tábla

Víz- és csatornadíjak

9.

A jóváhagyott beszerzési szabályzat

Beszerzési szabályzat

Close Menu