Skip to main content
Hírek

Leolvasási és számlázási mód változás

By 2018-06-28április 25th, 2021No Comments

Tisztelt Felhasználónk!

A Heves Megyei Vízmű Zrt. 2019. évtől a lakossági felhasználók körében bevezeti az évi egyszeri leolvasási gyakoriságon alapuló fogyasztás elszámolását. A változás következtében a számlák kiállítási gyakoriságában nem történik módosulás, az eddigiek szerint továbbra is kéthavonta készül számla a felhasználási helyekre. Az évenkénti leolvasások között a leolvasást megelőző éves időszak átlagfogyasztása alapján kéthavonta részszámla kerül kiállításra. Az éves leolvasás alapján elszámoló számla készül, melyen az adott elszámolási időszakban kiállított részszámlák visszavonásra kerülnek.

A megváltozott számlázási rendhez kapcsolódó információk:

  • A részszámlákban elszámolt átlagfogyasztás mennyiségének meghatározása az éves leolvasások közötti időszak fogyasztási mennyisége alapján történik. A részszámlákban nem lesz mérőállás, csak mennyiségi adat. A részszámlában elszámolt időszak két naptári hónap, az első részszámla kezdő időpontja azonban ennél hosszabb, mivel az utolsó leolvasástól indul.
  • Az éves leolvasás alapján készülő elszámoló számlákon a leolvasások közötti időszak óraállásai és a fogyasztás mennyisége is szerepel, amelyből a részszámlázott átlagmennyiségek jóváírásra kerülnek.
  • Az átlag mennyiségének módosítására – felhasználói kérésre – évente egyszer van lehetőség, ennek bejelentése történhet személyesen, e-mail-en, telefonon.
  • Az új közszolgáltatási szerződés megkötésekor az adott felhasználási helyre vonatkozóan bevállalt átlag mennyiségéről a változás bejelentésekor a felhasználónak nyilatkoznia szükséges.
  • Amennyiben az éves elszámoláskor a felhasználó részére visszatérítés jár, azt a folyószámláján jóváírjuk és az összeg a következő számla fizetendő összegét csökkenti. Társaságunk visszafizetést külön kérésre akkor teljesít, ha az összeg meghaladja az 5.000 Ft-ot.
  • Mérőállást diktálni csak a felhasználási helyen érvényes részszámlázási időszakban – az éves leolvasás hónapjától függően páros, vagy páratlan hónapban – van lehetőség, az időszakon túl diktált mérőállásokat társaságunknak nem áll módjában elfogadni. Az éves leolvasás hónapjában mérőállást diktálni nem lehetséges, ekkor a felhasználási helyen felszerelt mérő leolvasását a társaságunk dolgozója végzi el.A későbbiekben az elszámolási időszakban diktálni csak fotó dokumentálásával lehetséges, elektronikus úton fotó csatolásával, személyes bejelentésnél a fotó bemutatásával. Ennek az előírásnak az érvénybe lépéséről felhasználóinkat a honlapunkon értesítjük.
  • Az Ön felhasználási helyének éves leolvasási hónapjáról a számlán feltüntetett tájékoztató adatokból, illetve a honlapunkon is elérhető információkból tájékozódhat.
  • A számlák pénzügyi teljesítésében változás nem történik, az eddig megszokott fizetési módok továbbra is elérhetőek.
  • Felhívjuk figyelmüket, hogy a felhasználási helyen a házi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, illetve a csatlakozó hálózat műszaki állapotát a szolgáltatói leolvasás gyakoriságától függetlenül rendszeresen ellenőrizni, és az észlelt hibák kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges.

A rendszer átállással kapcsolatban felmerült kellemetlenségért szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Heves Megyei Vízmű Zrt.

Close Menu