Skip to main content

Szolgáltatói hozzájárulás kiadása

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

Építési engedélyhez

A helyi építési hatóságok (jelen esetben a területileg illetékes önkormányzatok) az újonnan létesítendő, átépítendő és átminősítendő (funkcióváltás) ingatlanok esetében kötelezik az építési engedély kérelmezőjét, hogy a víziközmű szolgáltatótól szerezzen be az építési engedély kiadásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatot. A nyilatkozat kiadását az ingatlan tulajdonosa vagy megbízottja kezdeményezheti, a területileg illetékes üzemegységnél.
Az építési engedélyhez való hozzájárulás kérésekor be kell mutatni az építendő ingatlan építész tervét. Az építési engedély kiadása során arról nyilatkozunk, hogy az építendő létesítmény ivóvízellátását és szennyvízelvezetését hogyan lehet biztosítani. A nyilatkozatban rögzítjük azokat a dokumentációs és fejlesztési kötelezettségre vonatkozó előírásokat is, melyet a bekötés kezdeményezőjének a közműhálózatra való csatlakozás előtt végre kell hajtani.
A szolgáltatói nyilatkozat díjtételeit Társaságunk árjegyzéke tartalmazza.

Használatba vételi engedélyhez

A helyi építési hatóságok az ingatlanok használatba vételi engedélyének kiadása előtt kötelezik az építési engedély jogosultját, hogy a közműszolgáltatóktól szerezze be a használatba vételi engedély kiadásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatot. A nyilatkozat kiadását az ingatlan tulajdonosa vagy megbízottja kezdeményezheti. A nyilatkozat kiadását a területileg illetékes üzemegységnél kell kezdeményezni.
A használatbavételi engedély kiadása előtt megvizsgáljuk, hogy az engedélyt kérelmező fogyasztónak van-e érvényes közüzemi szerződése, az előírásoknak megfelelően történt-e az ivóvíz és a szennyvízcsatorna csatlakozás, van-e számlatartozása. Gazdálkodó szervezet esetén az előzőeken túl ellenőrzésre kerül, hogy a fogyasztó a közműfejlesztési hozzájárulást befizette-e . Ezek megléte esetén a használatbavételi engedélyhez szükséges hozzájárulást Társaságunk kiadja.
A használatbavételi engedély kiadása díjmentes.

Close Menu