Szennyvízelvezetés és tisztítás

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

A Heves Megyei Vízmű Zrt. jelenleg 36 szennyvíztisztító telepet üzemeltet és 85 azon települések száma, ahol biztosítjuk a szennyvízelvezetést.

A társaság által üzemeltetett csatornahálózat hossza 1415 km, mely különböző anyagú, méretű és korú vezetékekből áll.

A regionális rendszereket összekötő távvezetékek hossza 198 km. A Zrt. a működési területén 346 db szennyvízátemelő állomást üzemeltet. Ezen átemelők 60%-a PLC vezérlésű folyamatirányítással működik.

A csatornahálózatba bekötött lakások száma 79.114 db, ezzel a működési területünkön mintegy 240.000 embernek van módja ezen szolgáltatásunkat igénybe venni. A zavartalan és biztonságos szolgáltatás érdekében a megfelelő fogyasztói magatartás elengedhetetlen.

A szakszerűen, megfelelő hatásfokkal üzemeltetett szennyvíztisztító telepeink hozzájárulnak, hogy a természetbe visszajutó megtisztított víz az élővizeink terhelését csökkentse, hiszen megakadályozzuk a szennyezőanyagok környezetbe kerülését.

Az Európai Unióba való csatlakozásunkkal a jogszabályi háttér megszigorodott, szigorú jogszabályok szabályozzák az élővízbe bocsátható tisztított szennyvizek minőségét. A tisztított szennyvíz kémiai és biológiai paramétereit a környezetvédelmi szakhatóságok rendszeresen ellenőrzik.

A szennyvizek megtisztításához fizikai, biológiai és kémiai módszereket alkalmazunk. A szennyvíz tisztításának első fokozata a fizikai tisztítás, melynek berendezései: rács, homokfogó, zsírfogó, ülepítők. A tisztítási folyamat második fokozata a biológiai tisztítás, melynek során a vízben oldott szerves anyagokat baktériumok, mikroszervezetek bontják le, környezetre ártalmatlan anyagokká; míg a harmadik fokozat a szennyvízben található tápanyagok eltávolítása és szükség esetén a fertőtlenítés.

A csatornahálózat és a szennyvízátemelők zavartalan és biztonságos üzemeltetése érdekében kérjük fogyasztóinkat, hogy fordítsanak figyelmet a rendeltetésnek megfelelő csatornahasználatra. Kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat:

  • A csatornába csak kommunális szennyvíz kerülhet.
  • Csatornadugulást okozó (rongy, szálas anyag, műanyag zacskó, szilárd hulladék, stb.) és a csatornahálózatra veszélyes (olaj, zsír, benzin, állatoktól származó szerves hulladék, stb.) anyagokat ne juttassanak a csatornába!

Egri Üzemegység

Az Eger városában keletkező, továbbá a környező települések közül Felsőtárkány, Ostoros, Novaj, Egerszólát, Egerszalók és Egerbakta községekből beérkező szennyvizeket a város déli részén –az Eger-patak mellett- létesült eleveniszapos technológiájú szennyvíztisztító telepen tisztítják.

Egercsehi községben oxidációs-árkos eleveniszapos tisztító mű 1965-ben épült. 1994-ben készült el a Bátor-Hevesaranyos-Egerbocs-Szúcs regionális szennyvízgyűjtő rendszer és a bátori tisztító mű. 2001-ben került átadásra a Kerecsend és Demjén települések kommunális szennyvízét tisztító ugyancsak korszerű eleveniszapos technológiájú szennyvíztisztító telep.

Noszvaj és Szomolya települések pályázat útján 2004-ben egy úgynevezett élőgépes szennyvíztisztítási technológiát valósítottak meg. Szarvaskő-Újtelep, valamint a Szarvaskő-Tardos Sporttábor szennyvizeit szennyvíztisztító kisberendezések tisztítják.

A 300 m3/nap kapacitású eleveniszapos technológiájú szervesanyag lebontást végző Dédestapolcsány térségi szennyvíztisztító telepen kerül tisztításra Nagyvisnyó, Mályinka, Dédestapolcsány községekben összegyűjtött kommunális szennyvíz. Maklár, Nagytálya, Andornaktálya szennyvize a Maklár térségi eleven iszapos technológiájú szennyvíztisztító telepen kerül tisztításra.

Gyöngyösi Üzemegység

Gyöngyös térségi szennyvíztisztító telepen kerül tisztításra Gyöngyös város valamint 7 település (Mátrafüred, Kékestető, Mátraháza, Nagyréde, Gyöngyöshalász, Gyöngyössolymos, Gyöngyösoroszi) szennyvize. A telep korszerű eleveniszapos technológiával rendelkezik.

Gyöngyöstarján szennyvízgyűjtő és tisztító mű 1995-ben, a Gyöngyöspata szennyvízgyűjtő és tisztító mű 1998-ban, az Abasár Visonta szennyvízgyűjtő és tisztító mű 1998-ban épült.

A szennyvíztisztító telepre érkező kommunális szennyvíz tisztítása korszerű eleveniszapos technológiával történik, így a Mátra vidéken az élővizet nem károsítja a befogadóba kerülő tisztított szennyvíz. Gyöngyösoroszi-Károlytáró (lakótelep) kis szennyvíztisztító berendezését 2001-ben adták át. A vámosgyörki eleveniszapos szennyvíztisztító telepen 4 település szennyvize kerül tisztításra (Adács, Atkár, Csány, Vámosgyörk). Jászárokszállás szennyvizét a Jászárokszállás városi szennyvíztisztító telepen eleveniszapos technológiával tisztítjuk. Domoszló és Karácsond települési szennyvíztisztító telepeket 2014-ben adták át. A domoszlói telep eleveniszapos technológiával épült meg, a karácsondi telepen egy SBR technológia került kiépítésre.

Hatvani Üzemegység

Az Európai Unió által nyújtott pályázati lehetőségeket kihasználva Hatvan városban új nagyterhelésű eleveniszapos szennyvíztisztító telep épült. A tisztítótelep és az újonnan megépült szennyvízelvezető rendszer lehetővé teszi a régió városainak (Hatvan, Lőrinci) és Zagyvaszántó település biztonságos szennyvíz elvezetését és tisztítását. M3-Kerekharaszton is megoldott az ott keletkező szennyvíz tisztítása egy ún. kis szennyvíztisztító berendezéssel. BoldogPetőfibánya és Rózsaszentmárton községekben egy korábbi technológiai színvonalat képviselő csepegtetőtestes szennyvíztisztítási technológiát üzemeltetünk. Hort településen keletkező kommunális szennyvíz tisztítása eleveniszapos technológiával 1996-ban valósult meg. Heréd és Nagykökényes községekben összegyűjtött szennyvíz megtisztítását egy úgynevezett természetközeli, oxidációs tavas tisztítórendszer végzi.

Hevesi Üzemegység:

Heves városi szennyvízgyűjtő és tisztítómű 1968-ban épült. Tisztítás elve: eleveniszapos, oxidációs árok.

Tenk község kommunális szennyvíztisztító telepe egy természetközeli nyárfástisztító telep, amely 2008-ban kezdte meg működését. A szennyvizet mechanikai tisztítást követően juttatjuk ki az erre a célra létesített nyárfás elhelyező területre. A szennyvizet mechanikai tisztítást követően juttatjuk ki az erre a célra létesített nyárfás elhelyező területre. Erdőtelek települési szennyvíztisztító telep OMS eleveniszapos technológiával épült meg és 2015-ben került átadásra.

Füzesabonyi Üzemegység

Füzesabony városi szennyvízgyűjtő alaphálózata és első tisztítóműve 1980-ban épült. A tisztítás elve: eleveniszapos oxidációs árok. 2000. évben megtörtént a város csatornahálózatának teljes kiépítettsége. 2006-ban megvalósult a teljes térségi szennyvízelvezető rendszer kiépítése (Füzesabony, Dormánd, Besenyőtelek) Az alap tisztítóművet jelenleg is üzemben tartva új nagyterhelésű eleveniszapos rendszer épült. Szihalom település szennyvizét egy SBR technológiával rendelkező szennyvíztisztító telepen tisztítjuk. A Kál térségi szennyvíztisztító telepet 2015-ben adták át, amelyen 6 település (Aldebrő, Feldebrő, Tófalu, Kál, Kápolna, Kompolt) szennyvize kerül tisztításra eleveniszapos technológiával.

Délborsodi Üzemegység

Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Tard és Bogács települések szennyvizének tisztítása az 1997 óta üzemelő Bogács községi szennyvíztisztító telepen történik. A korszerű tisztítási technológia során biológiai foszfor- és nitrogéneltávolítás is történik, ami lehetővé teszi a tisztított szennyvíz Hór-patakba történő bevezetését.

Sály község kommunális szennyvize gravitációs csatornahálózaton érkezik a tisztító telepre, ahol a korszerű SBR eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiának köszönhetően a jogszabály által előírt határértékek biztosíthatóak.

A 300 m3/nap kapacitású szervesanyag lebontást, biológiai foszfor és nitrogéneltávolítást végző Tiszadorogma térségi szennyvíztisztító telepen kerül tisztításra Borsodivánka, Négyes, Tiszavalk, Tiszabábolna Tiszadorogma községekben összegyűjtött lakossági szennyvíz.

Bátonyterenyei Üzemegység

Bátonyterenye, Dorogháza, Mátramindszent, Mátraverebély, Nemti és Szuha települések szennyvizét a Bátonyterenye térségi szennyvíztisztító telepen eleveniszapos technológiával tisztítjuk.