Skip to main content

Szennyvízelvezetés és tisztítás

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

Szennyvízelvezetés és tisztítás

A Heves Megyei Vízmű Zrt. jelenleg 38 szennyvíztisztító telepet üzemeltet és 94 azon települések száma, ahol biztosítjuk a szennyvízelvezetést.

A társaság által üzemeltetett csatornahálózat hossza 1575 km, mely különböző anyagú, méretű és korú vezetékekből áll.

A regionális rendszereket összekötő távvezetékek hossza 238 km. A Zrt. a működési területén 444 db közterületi szennyvízátemelő állomást üzemeltet. Ezen átemelők 70%-a PLC vezérlésű folyamatirányítással működik.

A csatornahálózatba bekötött lakossági ingatlanok száma 85684 db, ezzel a működési területünkön mintegy 270.000 embernek van módja ezen szolgáltatásunkat igénybe venni. A zavartalan és biztonságos szolgáltatás érdekében a megfelelő fogyasztói magatartás elengedhetetlen.

A szakszerűen, megfelelő hatásfokkal üzemeltetett szennyvíztisztító telepeink hozzájárulnak, hogy a természetbe visszajutó megtisztított víz az élővizeink terhelését csökkentse, hiszen megakadályozzuk a szennyezőanyagok környezetbe kerülését.

Az Európai Unióba való csatlakozásunkkal a jogszabályi háttér megszigorodott, szigorú jogszabályok szabályozzák az élővízbe bocsátható tisztított szennyvizek minőségét. A tisztított szennyvíz kémiai és biológiai paramétereit a környezetvédelmi szakhatóságok rendszeresen ellenőrzik.

A szennyvizek megtisztításához fizikai, biológiai és kémiai módszereket alkalmazunk. A szennyvíz tisztításának első fokozata a fizikai tisztítás, melynek berendezései: rács, homokfogó, zsírfogó, ülepítők. A tisztítási folyamat második fokozata a biológiai tisztítás, melynek során a vízben oldott szerves anyagokat baktériumok, mikroszervezetek bontják le, környezetre ártalmatlan anyagokká; míg a harmadik fokozat a szennyvízben található tápanyagok eltávolítása és szükség esetén a fertőtlenítés.

A csatornahálózat és a szennyvízátemelők zavartalan és biztonságos üzemeltetése érdekében kérjük fogyasztóinkat, hogy fordítsanak figyelmet a rendeltetésnek megfelelő csatornahasználatra. Kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat:

  • A csatornába csak kommunális szennyvíz kerülhet.
  • Csatornadugulást okozó (rongy, szálas anyag, műanyag zacskó, szilárd hulladék, stb.) és a csatornahálózatra veszélyes (olaj, zsír, benzin, állatoktól származó szerves hulladék, stb.) anyagokat ne juttassanak a csatornába!

Egri Üzemegység

Az Eger városában keletkező, továbbá a környező települések közül Felsőtárkány, Ostoros, Novaj, Egerszólát, Egerszalók és Egerbakta községekből beérkező szennyvizeket a város déli részén –az Eger-patak mellett- létesült eleveniszapos technológiájú szennyvíztisztító telepen tisztítják. A szennyvíztisztító telepen 2022-ben hajtottunk végre jelentős iszapvonali fejlesztést, melynek keretében külső iszapok fogadására alkalmas mezofil rothasztó rendszer és iszapszárító került kialakításra.

Egercsehi községben oxidációs-árkos eleveniszapos tisztító mű 1965-ben épült. 1994-ben készült el a Bátor-Hevesaranyos-Egerbocs-Szúcs regionális szennyvízgyűjtő rendszer és a bátori tisztító mű. 2001-ben került átadásra a Kerecsend és Demjén települések kommunális szennyvízét tisztító ugyancsak korszerű eleveniszapos technológiájú szennyvíztisztító telep.

 Szarvaskő, valamint a Szarvaskő-Tardos Sporttábor szennyvizeit szennyvíztisztító kisberendezések tisztítják.

A 300 m3/nap kapacitású eleveniszapos technológiájú szervesanyag lebontást végző Dédestapolcsány térségi szennyvíztisztító telepen kerül tisztításra Nagyvisnyó, Mályinka, Dédestapolcsány községekben összegyűjtött kommunális szennyvíz. Maklár, Nagytálya, Andornaktálya szennyvize a Maklár térségi eleven iszapos technológiájú szennyvíztisztító telepen kerül tisztításra.

Gyöngyösi Üzemegység

Gyöngyös térségi szennyvíztisztító telepen kerül tisztításra Gyöngyös város, valamint 4 település (Nagyréde, Gyöngyöshalász, Gyöngyössolymos, Gyöngyösoroszi) szennyvize. A telep korszerű eleveniszapos technológiával és iszaprothasztó rendszerrel rendelkezik, melyet 2021-ben külső hulladékok fogadására is alkalmassá tettek.

Gyöngyöstarján szennyvízgyűjtő és tisztító mű 1995-ben, a Gyöngyöspata szennyvízgyűjtő és tisztító mű 1998-ban, a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett Pálosvörösmart és Visonta szennyvízgyűjtő és tisztító mű 1998-ban épült.

A szennyvíztisztító telepre érkező kommunális szennyvíz tisztítása korszerű eleveniszapos technológiával történik, így a Mátra vidéken az élővizet nem károsítja a befogadóba kerülő tisztított szennyvíz. Gyöngyösoroszi-Károlytáró (lakótelep) kis szennyvíztisztító berendezését 2001-ben adták át. A vámosgyörki eleveniszapos szennyvíztisztító telepen 4 település szennyvize kerül tisztításra (Adács, Atkár, Csány, Vámosgyörk). Jászárokszállás szennyvizét a Jászárokszállás városi szennyvíztisztító telepen eleveniszapos technológiával tisztítjuk. Domoszló és Karácsond települési szennyvíztisztító telepeket 2014-ben adták át. A domoszlói telep eleveniszapos technológiával épült meg, a karácsondi telepen egy SBR technológia került kiépítésre. 2021-ben megépült a Detk térségi Contiseq-típusú szennyvíztisztító telep, mely Detk és Ludas településeken elvezetett szennyvíz tisztítását végzi.

Hatvani Üzemegység

Az Európai Unió által nyújtott pályázati lehetőségeket kihasználva Hatvan városban 2008-ban eleveniszapos szennyvíztisztító telep épült. A tisztítótelep és az újonnan megépült szennyvízelvezető rendszer lehetővé teszi a régió városainak (Hatvan, Lőrinci) valamint Apc, Zagyvaszántó, Szücsi, Ecséd települések biztonságos szennyvíz elvezetését és tisztítását. 2021-től a hatvani rendszerhez csatlakozik a Kerekharaszton újonnan megépített csatornahálózat is.  M3-Kerekharaszton is megoldott az ott keletkező szennyvíz tisztítása egy ún. kis szennyvíztisztító berendezéssel. Petőfibánya  községben egy korábbi technológiai színvonalat képviselő −2013-ban továbbfejlesztett− csepegtetőtestes szennyvíztisztítási technológiát üzemeltetünk. A Rózsaszentmárton községben összegyűjtött szennyvíz tisztítását egy 2013-ban épült Biocos típusú szennyvíztisztító telep végzi.  Hort településen keletkező kommunális szennyvíz tisztítása eleveniszapos technológiával. A Boldog községi és Heréd térségi szennyvíztisztító telepek természetközeli technológiáinak Cyclator típusú rendszerre történő kiváltására 2021-ben került sor. Ez utóbbi telep a Nagykökényes községben összegyűjtött szennyvíz tisztítását is végzi.

Hevesi Üzemegység:

A Heves városi szennyvízgyűjtő és tisztítómű 1968-ban épült. Az eredetileg kiépített oxidációs árkon végzett tisztítást 2020. évtől egy korszerűbb, energiatakarékosabb, mélylevegőztetéses, eleveniszapos technológiával végezzük.

Tenk község kommunális szennyvíztisztító telepe egy természetközeli nyárfástisztító telep, amely 2008-ban kezdte meg működését. A szennyvizet mechanikai tisztítást követően juttatjuk ki az erre a célra létesített nyárfás elhelyező területre. A szennyvizet mechanikai tisztítást követően juttatjuk ki az erre a célra létesített nyárfás elhelyező területre. Erdőtelek települési szennyvíztisztító telep OMS eleveniszapos technológiával épült meg és 2015-ben került átadásra.

A Tarnaméra térségi eleveniszapos szennyvíztisztító telep 2021 óta üzemel és a Nagyfügeden, Boconádon és Tarnamérán összegyűjtött szennyvizet fogadja.

Füzesabonyi Üzemegység

Füzesabony városi szennyvízgyűjtő alaphálózata és első tisztítóműve 1980-ban épült. 2000. évben megtörtént a város csatornahálózatának teljes kiépítettsége. 2006-ban megvalósult a teljes térségi szennyvízelvezető rendszer kiépítése (Füzesabony, Dormánd, Besenyőtelek) Többszöri fejlesztések mellett 2018. évtől két, párhuzamosan üzemelő mélylevegőztetéses, eleveniszapos rendszerrel üzemelünk.

 Szihalom település szennyvizét egy SBR technológiával rendelkező szennyvíztisztító telepen tisztítjuk. A Kál térségi szennyvíztisztító telepet 2015-ben adták át, amelyen 7 település (Aldebrő, Feldebrő, Tófalu, Kál, Kápolna, Kompolt, Nagyút) szennyvize kerül tisztításra eleveniszapos technológiával. 2023-ban kerül átadásra −négy településen keletkező szennyvíz tisztítását végző− Mezőtárkány térségi KSB technológiájú szennyvíztisztító telep. Az agglomerációban a Heves Megyei Vízmű Zrt. két község, Mezőtárkány és Egerlövő csatornahálózatát üzemelteti.

Délborsodi Üzemegység

Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Tard és Bogács települések szennyvizének tisztítása az 1997 óta üzemelő és 2021-ben továbbfejlesztett  Bogács községi szennyvíztisztító telepen történik. A korszerű tisztítási technológia során biológiai foszfor- és nitrogéneltávolítás is történik, ami lehetővé teszi a tisztított szennyvíz Hór-patakba történő bevezetését.

Sály község kommunális szennyvize gravitációs csatornahálózaton érkezik a tisztító telepre, ahol a korszerű SBR eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiának köszönhetően a jogszabály által előírt határértékek biztosíthatóak.

A 300 m3/nap kapacitású szervesanyag lebontást, biológiai foszfor és nitrogéneltávolítást végző Tiszadorogma térségi szennyvíztisztító telepen kerül tisztításra Borsodivánka, Négyes, Tiszavalk, Tiszabábolna Tiszadorogma községekben összegyűjtött lakossági szennyvíz. A Noszvaj és Szomolya települések pályázat útján 2004-ben egy úgynevezett élőgépes szennyvíztisztítási technológiát valósítottak meg. A telep folyamatos továbbfejlesztésével lehetővé vált, hogy az elfolyó, tisztított szennyvíz minősége megfeleljen a növekvő környezetvédelmi elvárásoknak.

Bátonyterenyei Üzemegység

Bátonyterenye, Dorogháza, Mátramindszent, Mátraverebély, Nemti és Szuha települések szennyvizét a Bátonyterenye térségi szennyvíztisztító telepen eleveniszapos technológiával tisztítjuk.

Close Menu