Skip to main content

Települési-intézményi szereplők szemléletformálása

Tájékoztató fórummal egybekötött előadások lebonyolítása polgármesteri hivatalokban a vezetékes ivóvíz fogyasztás fontosságának, a helyes szennyvízhálózat használatának, illetve vízbázisaink védelem jelentőségének témakörében. Az előadások után a résztvevők szemléletformáló tudásfelmérést (kérdőívet) töltenek ki. A Heves Megyei Vízmű Zrt. számára fontos, hogy fogyasztóink észrevételeit is meghallgassuk, ezért a tájékoztató előadásaink után a résztvevőknek fórum beszélgetést tartunk.
A csatornahálózat és a szennyvízátemelők zavartalan és biztonságos üzemeltetése érdekében felhívjuk fogyasztóink figyelmét, hogy fordítsanak figyelmet a rendeltetésnek megfelelő csatornahasználatra, amelynél az alábbiakat kell figyelembe venni:

  • a csatornába csak kommunális szennyvíz kerülhet,
  • csatornadugulást okozó (rongy, szálas anyag, műanyagzacskó, szilárd hulladék) és a csatornahálózatra veszélyes (olaj, zsír, benzin, állatoktól származó szerves hulladék) anyagokat ne juttassanak a csatornába.

A szakszerűen, megfelelő hatásfokkal üzemeltetett szennyvíztisztító telepeink hozzájárulnak, hogy a természetbe visszajutó megtisztított víz az élővizeink terhelését csökkentse, hiszen megakadályozzuk a szennyezőanyagok környezetbe kerülését.
Az ivóvíz fogyasztásának fontosságáról, környezetbarát tulajdonságairól, gazdaságos használatáról. A Heves Megyei Vízmű Zrt. szlogenje az „Életünk a víz”. Az ivóvíz az emberiség jövőjének és fejlődésének elengedhetetlen része, a víz a természeti kincsünk. A Heves Megyei Vízmű Zrt. ellátási területén található több vízbázisból, felszín alatti vizekből termeli az éves szükséges nyersvíz mennyiséget. Egyre több problémát okoz a környezetszennyezés. Nagyon fontos a környezetvédelem, óvjuk meg kincsünket, a vizet. A fogyasztókat tájékoztatni kell a vezetékes ivóvízet részesítsék előnyben a palackozott vízzel szemben, hiszen egészségesebb, olcsóbb és környezetbarát. Szolgáltatási területünkön a biztosított ivóvíz kiváló minőségű.

2022 november 11-én Detk Község Önkormányzat, Nagyréde Község Önkormányzat és Halmajugra Község Önkormányzat munkavállalóinak tartottunk előadást.

2022 december 14-én Heves Város Önkormányzat munkavállalóinak tartottunk előadást.

2023. március 2. II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola

2023. március 20. Bartók Béla Általános Iskola

2023. február 21. Kossuth Lajos Általános Iskola

2023. február 23. Dorogházi Móra Ferenc Általános Iskola

2023. április 25. Bartók Béla Általános Iskola

Az előadások keretein belül a gyerekekkel megismertettük, hogy az általuk, környezetórán tanult víz körforgásán túl, van egy másik fontos körforgása is a víznek, ez az ivóvíz körforgása.

Elmagyaráztuk nekik, hogy a vízkészleteink a Földön állandóak és ha nem vigyázunk rá akkor annak minősége egyre csak romlani fog. Nem természetes állapot, hogy az ivóvíz korlátlanul a rendelkezésükre áll, hanem a fenntartható jövő miatt vigyáznunk kell rá és amennyire lehet takarékoskodni kell vele. Felhívtuk a vízszennyezés okozta problémákra a figyelmüket és hogy ők maguk mit tehetnek a környezetük ez által a vízkészletünk védelmének érdekében. A csapvízfogyasztás előnyeiről, valamint a csatornahálózat megfelelő használatáról is kaptak útmutatást. Az előadások végén kötetlen beszélgetések során válaszoltuk meg a gyermekek környezet- és vízvédelemmel, valamint a víztermeléssel és víztisztítással kapcsolatos kérdéseit.

2023. március 9. Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola

Hogyan készül a csapvíz? Hogyan ellenőrzik a minőségét? Mi történik a használat után? Csapadék, talaj, folyók, tenger, párolgás, felhő és újra csapadék. Bemutatásra került az ivóvíz körfogása, hogy miért fontos vigyázni a vizeinkre. A diákok megismerkedhettek a mélyfúrású kutakkal. Víztisztító technológia ismertetése, szűrő gépház bemutatása. A diszpécser munkájának bemutatása a folyamat ábrákon keresztül.

 

Close Menu