Skip to main content

Hátralékkezelés

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

Részvénytársaságunk szolgáltatását több mint 111 ezer fogyasztási helyen veszik igénybe. A szolgáltatás ellenértékének megfizetését fogyasztóink zöme határidőre teljesíti, de sajnálatosan folyamatosan növekvő azok száma, akik a számlák megfizetésével késlekednek, illetve nem teljesítik azt.

A fizetési késedelemnek, illetve nem fizetésnek számos oka lehet:

A munkahely elvesztés, betegség miatti jövedelem kiesés, vagy egyéb időszakos szociális probléma esetén – fogyasztói kérésre, tekintettek az indokokra – társaságunk mérlegelve a körülményeket, részletben történő fizetést, vagy egyszeri fizetési haladékot tud biztosítani.

A gazdasági környezet negatív változásai által kialakult fogyasztói pénzügyi nehézségek szintén kiváltói a hátralék növekedésének. A környezeti negatív folyamatok azonban társaságunkra éppúgy hatással vannak, mint partnereinkre, ezért a fizetési fegyelem romlása miatti tartozás növekedést folyamatos és következetes hátralékkezelési intézkedésekkel szükséges meggátolni. Indokolja mindezt a szolgáltatás biztonsága, a gazdálkodás stabilitása, valamint a díjat pontosan fizető fogyasztók érdeke.

A tartozások behajtására vonatkozó feladatokat, teendőket, az alkalmazott eljárást társaságunk „Kintlévőségek kezelési szabályzata” rögzíti.

A hátralékkezelés főbb elemei, lényeges ismérvei:

A víz- és csatornadíj számlák – lakossági fogyasztók esetében kéthavonta, közületi fogyasztók esetében havonta – jellemzően mérőolvasás alapján, a szolgáltatási időszakot követően utólag, a leolvasás hónapját követő hónapban készülnek. Az elkészített számla postázása rendszerint a számla készítésének hónapjában megtörténik, a számlán feltüntetett határidő általánosságban a számla készítéséhez képest számított 15 nap.

A számla megfizetésének, jóváírásának dátuma az a nap, amikor a bankszámlánkra a pénz megérkezik. Kérjük ehhez a csekken fizető fogyasztóink olvassák el az ezzel kapcsolatos tájékoztatónkat is!

Fogyasztóink az esetlegesen fennálló tartozásról az aktuális számla közlemény rovatában tájékoztatást kapnak.

A fizetési határidőre nem fizető fogyasztók a számlatartozások megfizetése érdekében a fizetési határidő lejáratát követő hónapban felszólítást kapnak. Az eljárás többletköltsége a felszólításban is közölt adminisztrációs költség, amely megfizetésére a fogyasztó kötelezett, mivel az, a neki felróható okból keletkezett.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fizetési határidő betartásával ez a többletköltség elkerülhető!!

Amennyiben a lehetőségek engedik, munkatársaink a fizetési felszólítást megelőzően személyesen felkeresik, illetve levélben keresik meg fizetésre kérve a tartozó fogyasztókat, ez azonban idő- és költségigénye miatt csak esetenként, időszakosan alkalmazott eljárás.

A fizetési felszólítást követően adott újabb határidőre sem teljesülő követelések esetében társaságunk a – további tartozás felhalmozásának megakadályozása érdekében – a szolgáltatás korlátozására kényszerül, egyidejűleg a követelésének behajtása érdekében jogi intézkedést kezdeményez.

A fizetési meghagyás érdekében benyújtott kérelem további, fogyasztó által megtérítendő költséget jelent, emellett a szolgáltatás korlátozása miatt, a tartozás rendezését követő szolgáltatás visszaállításának költsége szintén a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fizetési meghagyás is eredménytelen, úgy végrehajtási intézkedésre kerül sor, amely következtében újabb költségek és halmozódó kamat miatt a tartozás megsokszorozódhat!!

Fentiekben leírtakat is figyelembe véve, fontos, hogy a fizetési nehézséggel küzdő fogyasztóink a többletköltségek elkerülése miatt, még annak felmerülése előtt együttműködési és fizetési szándékukat is igazolva, a közös megoldás érdekében mielőbb keressék meg társaságunkat, keressék fel ügyfélszolgálatunkat, ahol segítséget kérhetnek az időszakos pénzügyi nehézségek áthidalásához.

A hátralékkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban felhívjuk tartozást felhalmozó fogyasztóink figyelmét, hogy társaságunk legjobb szándéka ellenére sem tudja és nem is feladata megoldani a tartós szociális problémákat, pénzügyi nehézségeket, arra más szervezetek hivatottak. Mint szolgáltatást végző gazdálkodó társaságunk hosszabb távon nem finanszírozhatja a nem fizető ügyfelek fogyasztását, így mindaddig a szolgáltatás felfüggesztésére kényszerül, amíg a fogyasztási helyen felhalmozott tartozás nem kerül rendezésre.

Amennyiben kérdésük van kérjük, keressék ügyfélszolgálati munkatársainkat a megadott elérhetőségeken!

Close Menu