Skip to main content

Közüzemi szolgáltatási szerződés

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

A közműhálózatba történő bekötést követően a 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet értelmében a szolgáltatásra a fogyasztónak a szolgáltatóval közüzemi szolgáltatási szerződést kell kötnie.

Ezen szerződés típusok az alábbiak:

A szolgáltatás feltételeit tartalmazó szerződést a szolgáltató az ivóvízellátásba, vagy szennyvízelvezetésbe való bekötést követően megküldi a fogyasztónak, aki azt a kézbesítéstől számított 15 napon belül aláírásával elfogadja, vagy véleményeltérését közli.

Ha a fogyasztó a szerződést – a szolgáltatás jogszabályban megállapított díját kivéve – a szerződés tartalmára kiható véleményeltéréssel írta alá, a szolgáltató köteles a felek álláspontjának egyeztetését 15 napon belül kezdeményezni.

Amennyiben a fogyasztó a szolgáltatási szerződést változatlan tartalommal elfogadta, vagy a szolgáltató egyetért a fogyasztó véleményeltérési nyilatkozatával, a felek jogviszonyára a szerződésben foglaltak az irányadóak.

A szerződési ajánlatban foglaltak a szolgáltatót 30 napig kötik.

A közüzemi szolgáltatási szerződést a szolgáltató és a fogyasztó, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal elfogadnak. A szolgáltató részéről a vezérigazgató s.k. aláírási formában hitelesíti a szerződést.

A szerződés két példányban készül, amelyből egy példány a fogyasztóé, egy példány pedig a szolgáltatónál marad.

Close Menu