Skip to main content

Számlázás rendje, számlák kiegyenlítése

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

A szolgáltató a fogyasztó részére szolgáltatási helyenként és szolgáltatási időszakonként az elvégzett víz– és csatornaszolgáltatásról – az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak, illetőleg a számlázási és árjogszabályoknak megfelelően – számlát állít ki, melyet a fogyasztó a közüzemi szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételekkel köteles kiegyenlíteni.

A számlakészítés igazodik a leolvasási időszakokhoz, amely szerint:

  • lakossági fogyasztóknak két havonta (kivéve társasházak, amelyeknek havonta),
  • nem lakossági fogyasztóknak havonta készül számla.

Eltérő számlázási ciklus alkalmazható az üdülők, pincék, zártkertek, közkutak esetében (alapesetben: negyedéves), illetve, olyan szolgáltatás esetén, ahol a fogyasztó nem tartózkodik állandóan a fogyasztási helyen.

A számla fogyasztóhoz történő eljuttatása postai úton történik.

Close Menu