Skip to main content

Vízmérők leolvasása

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

A fogyasztó víz- és csatornadíjának meghatározása az elfogyasztott víz, illetve az elvezetett szennyvíz mennyiségének alapján történik. A számlázás alapjául szolgáló mennyiségek meghatározása történhet:

  • a bekötési vízmérőn mért fogyasztás leolvasásával,
  • a leolvasás akadálya esetén fogyasztási átlagszámítással,
  • bekötési vízmérő hiánya esetén átalánnyal. A leolvasás az ingatlanon telepített bekötési vízmérő, valamint a törzshálózatra telepített vízmérők leolvasásával, meghatározott ütemterv alapján történik. A leolvasást a Társaság fényképes igazolvánnyal ellátott dolgozói végzik. A leolvasás gyakorisága vezérigazgatói utasításban meghatározott leolvasási ütemterv szerint:
  • a nem lakossági fogyasztóknál (gazdálkodó szervezetek, intézmények, társasházak, egyéb közületi fogyasztók) havonta,
  • a lakossági (családi házas) fogyasztóknál két havonta,
  • az idényjellegű fogyasztóhelyeknél (üdülők, zártkertek, közkutak, pincék) negyedéves illetve féléves. A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapulvételével állapítható meg. A szolgáltató működési területén a csatornadíj alapjául szolgáló szennyvíz mennyiségének meghatározása az ivóvízmérőkön mért teljes vízfelhasználás alapján történik. A szolgáltató külön szennyvízmérő készüléket nem alkalmaz, kivéve a fogyasztó kérésére, díjazás ellenében felszerelt mérőkészüléket.
Close Menu