Skip to main content

Ivóvízbekötés

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

Ivóvíz bekötés családiházas fogyasztók részére, valamint locsolási célú bekötés

A víziközmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak, a víziközmű hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója kezdeményezheti.

A bekötés létesítésére vonatkozó igényt a szolgáltató részére írásban kell bejelenteni a Társaság bekötés helye szerint illetékes üzemegységénél (Fogyasztói, ügyintézési irodák), ahol a bekötés műszaki, adminisztratív lehetőségeiről és feltételeiről előzetesen tájékoztatást adnak.

Ha a bekötést nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi – a jegyző által elrendelt bekötés kivételével – a szolgáltató hozzájárulása csak a tulajdonos előzetes írásbeli beleegyezésével adható meg.

A bekötés költségei a bekötés megrendelőjét terhelik. A bekötési díj mértékét a mindenkor érvényes ÁRJEGYZÉK tartalmazza.

A bekötés a megfelelő előírások betartása esetén, a bekötési díj megfizetését követően történik meg. A kivitelezés időpontjának meghatározása a megrendelővel egyeztetett időpontban történik.

A bekötést követően kerül sor a Közüzemi szolgáltatási szerződésmegkötésére és a szolgáltatás számlázására.

Close Menu