Skip to main content

Szennyvízhálózatra való csatlakozás

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

Szennyvízhálózatra csatlakozás gazdálkodó szervezet, társasház, intézmény részére

A csatornahálózatra történő rákötési igényt a szolgáltató részére írásban kell bejelenteni a társaság bekötés helye szerint illetékes üzemegységénél (Fogyasztói, ügyintézési irodák), ahol a bekötés műszaki, adminisztratív lehetőségeiről és feltételeiről előzetesen tájékoztatást adnak.
A szennyvízbekötéshez a bekötés helye szerint területileg illetékes önkormányzat engedélye szükséges.
A gazdálkodó szervezet a szennyvízbekötést a várhatóan elvezetésre kerülő szennyvíz mennyiségi és minőségi adatokkal megtervezteti, és azt a szolgáltatóval egyezteti.
A társaaság a bekötést szakfelügyelettel ellenőrzi, amelynek a díja a megrendelőt terheli. A szakfelügyeleti díj mértékét a mindenkori érvényes ÁRJEGYZÉK tartalmazza.

A szakfelügyeleti ellenőrzést követően – amennyiben az nem állapít meg hiányosságot – kerül sor a Közüzemi szolgáltatási szerződés megkötésére és a szolgáltatás számlázására.
Gazdálkodó szervezet által kért bekötés esetén a 38/1995.(IV.5.) Kormány rendelet szerint a szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni.
Közműfejlesztési hozzájárulás fizetendő:
a)    újonnan létrehozott gazdasági tevékenység kiszolgálását célzó fogyasztóhely esetén,
b)    meglévő fogyasztási hely esetén, ha a lakossági szolgáltatás átminősítésre kerül,
c)    meglévő fogyasztási hely esetén, nem lakossági fogyasztásnál, ha többlet igény jelentkezik,
d)    a lekötött mennyiségi kontingens fogyasztási szerződésben rögzített mértékű túllépése esetén a túllépés mértékéig.
A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésével a fogyasztási helyre szerzett jogosultság más fogyasztási helyre nem vihető át. A megrendelő a díj megfizetésével a kapacitás igénybevételére jogot szerez, amely a fogyasztási hellyel együtt átruházható. Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére a szolgáltató és a bekötést igénylő közműfejlesztési megállapodást köt.
A közműfejlesztési hozzájárulás mértékét a mindenkori ÁRJEGYZÉK tartalmazza.
A gazdálkodó szervezetek által kibocsátott szennyvíz minőségének ki kell elégítenie a 28/ 2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott küszöbértékeket. A szolgáltató akkreditált központi laboratóriuma a szennyvíz bebocsátó üzemeket, intézményeket éves ütemterv szerint ellenőrzi.

Close Menu