Skip to main content

Fogyasztó személyének és adatainak változás bejelentése

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

„A fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi és új fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.
A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért a régi és az új fogyasztó, egyetemlegesen felel.” (58/2013. (II.27.) Kormányrendelet).

Letölthető dokumentumok

Close Menu