Vízmérőállás bejelentése

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

A fogyasztó köteles a vízmérő–leolvasó számára a leolvasás technikai körülményeit biztosítani (pl.: növények, hó, törmelék, stb. eltakarítása az akna fedlapról, valamint a vízmérő akna belsejének tisztán tartása). Amennyiben a szolgáltató a vízmérő leolvasását ismételt kísérlet után sem tudja elvégezni, a fogyasztót erről írásban tájékoztatja. Ebben az esetben a fogyasztónak kell a mérőállást a tájékoztatóban meghatározott időpontig a szolgáltató részére eljuttatnia.

Vízmérőállás bejelentése történhet

A mérőállás bejelentéseknél minden esetben közölni kell a fogyasztási hely, a fogyasztó és a mérő azonosításához szükséges adatokat. Fogyasztói mérőállás bejelentés akkor fogadható el ismétlődően, amennyiben a fogyasztó nem tartózkodik állandóan a fogyasztási helyen (nem lakott lakás, üdülő, pince, zártkert). A fogyasztási hely, illetve a vízmérő legalább évi egyszeri leolvasásának, ellenőrzésének a lehetőségét azonban a szolgáltató részére – előzetes időpont egyeztetésével – minden esetben biztosítani kell.