Skip to main content

Hulladékgazdálkodás

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

A Hulladékgazdálkodás a hulladékok káros hatása elleni védelemnek a hulladékok teljes életciklusára kiterjedő gyakorlati megvalósítása, mely a hulladékok keletkezésének megelőzését, csökkentését, a keletkezett hulladékok lehetőség szerinti elkülönített gyűjtését és hasznosítását, a nem hasznosítható hulladékok környezetszennyezés nélküli átmeneti tárolását és ártalmatlanítását foglalja magában.

A hulladékgazdálkodáson belül megkülönböztetünk veszélyes és nem veszélyes hulladékokat.

Veszélyes hulladékok telephelyeinken a gépjárművek-, gépek és berendezések javításából, karbantartásából valamint laboratóriumi tevékenységből keletkeznek. Gyűjtésük az öt üzemegységünk központjában valamint az egri szennyvíztisztító telepen és a Központi irodaépületben kialakított veszélyes hulladék gyűjtőhelyen történik. A veszélyes hulladék gyűjtőhelyek a jogszabályi feltételeknek megfelelően esőtől védett, kármentővel ellátott, illetéktelenek belépését megakadályozására zárható kialakításúak. A veszélyes hulladékok keveredésnek megakadályozása érdekében külön EWC kódokkal és a hulladék megnevezésével megjelölt tárolókban történik a gyűjtés. A gyűjtőhelyekről évente egyszer történik szállítás, ez alól kivételt képez az egri szennyvíztisztító telep homokfogójában leválasztásra kerülő veszélyes hulladék, melyet többször is szükséges elszállítani. A veszélyes hulladékok környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező szervezeteknek adjuk át, akik a hasznosításról, ártalmatlanításáról, megfelelő elhelyezéséről gondoskodnak, melyről Részvénytársaságunkat tájékoztatják.

Részvénytársaságunk telephelyein keletkező veszélyes hulladékok az alábbi tevékenységek során képződnek:

Laboratóriumi vizsgálat: Krómkénsav,

Gépjárművek-, gépek és berendezések javítása, karbantartása: fáradt olaj, olajos géprongy, selejt akkumulátor, elektronikai hulladék,

Szennyvíztisztítás: szennyvízből leválasztott zsírok és olajok.

Nem veszélyes hulladékaink közül a Heves Megyei Vízmű Zrt. valamennyi telephelyén a technológiai hulladékok gyűjtése elkülönítetten zajlik. Az elszállításukról folyamatosan gondoskodunk. A hulladékok szállításával és elhelyezésével környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező szakcégeket bízunk meg.

Tevékenységünk során keletkező jelentősebb nem veszélyes hulladékaink:

Ivóvíztisztítás: vas-mangán iszap,

Szennyvíztisztítás: rácsszemét, homok, szennyvíziszap,

Ivóvíz és szennyvíz rendszer üzemeltetése: építési, bontási hulladékok

Társaságunk regisztrációja a Hulladék Információs Rendszerben (HIR) megtörtént, így környezetvédelmi azonosítókkal (KÜJ és KTJ szám) rendelkezünk.

Hulladék nyilvántartásunkat hulladék fajtánként, naprakészen, a vonatkozó jogszabálynak megfelelően vezetjük, hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatásunkat évente elkészítjük.

A környezetvédelmi hatóságok által elfogadott Hulladékgazdálkodási tervekkel rendelkezünk.a

Close Menu