Skip to main content

Víz- és talajterhelési díj

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. sz. törvény 2004. január 1-től bevezette a víz- és talajterhelési díj fizetési kötelezettséget.

  • Vízterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez. Vízterhelési díjat a felszíni vizeket szennyező, a kibocsátó vízjogi engedélyében, ennek hiányában a törvény 2. sz. mellékletében meghatározott anyag kibocsátása után kell fizetni. A víziközmű szolgáltatók által beszedett vízterhelési díj az állami költségvetésbe folyik be.
  • Talajterhelési díjat azoknak a fogyasztóknak kell fizetniük, akiknek megvan a lehetőségük – azaz az ingatlanuk előtt megépült a csatorna – arra, hogy a szennyvizüket a települési szennyvízcsatorna hálózaton keresztül a tisztító telepre vezessék, de nem élnek vele. A hosszú évek óta a házi szennyvíz szikkasztókon keresztül talajba szivárgó, tisztítatlan szennyvíz környezetkárosító, szennyező hatású. A talajterhelési díjat helyi adó formájában a helyi önkormányzatok szedik be a víziközmű szolgáltatóktól kapott adatszolgáltatás alapján.
Close Menu