Skip to main content

Ivóvízellátás

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

Társaságunk feladata, hogy szolgáltatási területén biztosítsa az egészséges ivóvízellátást, és a környezetünk védelmének megfelelő szennyvízelvezetést és tisztítást.

A Társaság szolgáltatási területén hét üzemegységi központ alakult ki.

Sorszám

Üzemegységek

Települések száma

1.

Egri Üzemegység

24 (23)

2.

Gyöngyösi Üzemegység

23 (23)

3.

Hatvani Üzemegység

15 (15)

4.

Hevesi Üzemegység

16 (16)

5.

Füzesabonyi Üzemegység

13 (13)

6.

Délborsodi Üzemegység

19 (19)

7.

Bátonyterenyei Üzemegység

7 (3)

Zrt. összesen:

117 (112)

A hét üzemegységi központ és a hozzá tartozó települések megoszlása
() –ben azon települések száma, ahol ivóvíz szolgáltatást végez a társaság

Az üzemegységi központokhoz szerkezetileg 16 kistérségi vízellátó rendszer kapcsolódik 65 település ivóvízellátását biztosítva. A Társaság további 47 településen egyedi vízellátással oldja meg az ivóvíz szolgáltatást, így 112 településen közel 340 ezer fő számára biztosítja az egészséges ivóvizet.

A 112 település közül közigazgatásilag 85 Heves, 22 Borsod-Abaúj-Zemplén, 1 Jász-Nagykun-Szolnok, 3 Nógrád és 1 Pest megyéhez tartozik.

Az ivóvíz szolgáltatás három fő részre bontható: vízszerzés, víztisztítás, vízelosztás.

Vízszerzés

A Társaság ellátási területén található 69 vízbázisból, felszín alatti vizekből szerzi az éves közel 17000 em 3nyersvíz mennyiséget. A közel 13.100 em 3/év szolgáltatott víz 96 % -a saját vízszerzésből származik, míg 4% -a társvízműtől átvett víz.

A vízszerzést biztosító ~ 214 db működő vízmű kút 75 % -a mélyfúrású 25% sekély fúrású kút. Nyersvizeink 85 %-át a mélyfúrású kutak biztosítják.

A felszín alatti vízkészletek megoszlása a következő: 78 %-a rétegvíz, 11 %-a karsztvíz, 8 %-a talajvíz, 1,5 %-a hasadékvíz, 1,5 %-a felszíni víz.

1. ábra
Mélyfúrású, sekélymélységű kutak megoszlása

2. ábra
A vízkészletek megoszlása

Víztisztítás

A vízben oldott anyagok miatt a felszín alatti vizek jelentős hányadát is tisztítani kell. A víztisztítás szükségessége az igénybevett rétegvizek vízminőségének függvénye, melyet a származási hely földtani viszonyai befolyásolnak.

Az éves szinten kitermelt, közel 17000 em 3/év nyersvíz 50%-a tisztításra szorul. A tisztítandó kémiai paraméterek lehetnek:

  • oldott gázok,
  • oldott vas,
  • oldott mangán,
  • oldott arzén,
  • ammónium.
  • szerves anyag csökkentés

A szennyezőanyagok eltávolítása kombinált víztisztítás-technológiai eljárásokkal valósítható meg.

Az oldott gázokat gáztalanítási eljárás során, az oldott anyagokat kémiai-fizikai eljárások alkalmazásával lehet eltávolítani. A gyakorta előforduló vas- és mangán vegyületeket és a ritkábban előforduló arzén vegyületeket oxidációt –arzén esetében plusz koagulációt- követő szűréssel lehet a nyersvízből kivonni. Az oxidáció levegővel vagy más oxidálószerrel, a szűrés homok, utóbb már kevert ágyazatú, esetleg speciális tölteten történik. A kiszűrt anyag visszaöblítéssel távolítható el a rendszerből.

Bizonyos kutaknál fenti technológiák nem elégségesek, a magas ammónia és huminanyag tartalom miatt. Itt egyéb ammónia-mentesítési eljárások, szűrés majd aktív szenes adszorpció szükséges. Az ilyen víztípusok bonyolult és költséges technológiával tisztíthatók meg.

A bakteriológiai szennyeződés veszélye miatt a víztisztítási technológiák utolsó fokozata a fertőtlenítés. Ez biztosítja mikrobiológiai szempontból a szolgáltatott víz minőségének megóvását, a káros mikroorganizmusok elpusztítását.

Víztisztító művek Tisztítandó kémiai paraméter Víztisztító művek Tisztítandó kémiai paraméter
1. Eger Vas és mangántalanítás 23. Tarnaszentmiklós Vas-mangán, ammónium és arzén mentesítés
2. Istenmezeje Vas és mangántalanítás 24. Füzesabony Vas és mangántalanítás
3. Gyöngyös Vas és mangántalanítás 25. Aldebrő Vas és mangántalanítás
4. * Mátrafüred Technológia nem üzemel 26. Kápolna Vas és mangántalanítás
5. Detk Vas és mangán és ammónium mentesítés 27. Kompolt Vas és mangántalanítás
6. Adács Vas és mangántalanítás 28. Mezőtárkány Gáztalanítás, vas és mangántalanítás
7. Nagyréde Vas és mangántalanítás 29. * Nagyút Technológia nem üzemel

 

8. Vámosgyörk Vas és mangántalanítás 30. Sarud Vas-mangán, ammónium és arzén mentesítés
9. Vécs Vas és mangántalanítás 31. Kál Vas és mangántalanítás
10. Jászárokszállás Vas és mangántalanítás 32. Bogács, Cserépfalu, Bükkzsérc-*Cserépváralja (Mezőkövesd) Vas és mangántalanítás
11. Karácsond Vas és mangántalanítás 33. * Egerlövő Vas és mangántalanítás, arzén mentesítés
12. Szűcsi Vas és mangán és arzén mentesítés 34. * Borsodivánka Vas és mangántalanítás, arzén mentesítés
13. Visznek Gáztalanítás, vas és mangántalanítás 35. * Négyes Vas és mangántalanítás, arzén mentesítés
14. Boldog Vas és mangántalanítás 36. * Tiszavalk Vas és mangántalanítás, arzén mentesítés
15. Hort Vas és mangántalanítás 37. * Tiszabábolna Vas és mangántalanítás
16. Rózsaszentmárton Vas-mangán, ammónium és arzén mentesítés 38. Tiszadorogma Vas és mangántalanítás
17. Heves Vas és mangántalanítás 39. Harsány Vas és mangántalanítás

 

18. Átány Vas és mangántalanítás 40.  Gelej Vas és mangántalanítás
19. Tarnaörs Vas és mangán és ammónium mentesítés 41.  Bátonyterenye Szerves anyag csökkentés, mangántalanítás
20. Erdőtelek Vas és mangántalanítás 42. Pély Vas-, mangán, ammónium arzénmentesítés
21. Hevesvezekény Vas-mangán, ammónium és arzén mentesítés 43. Kömlő Vas-, mangán, ammónium arzénmentesítés
22. Tarnabod Vas és mangántalanítás 44. Boconád Vas-, mangán- és ammónium mentesítés

* Jelenleg üzemen kívül lévő technológiák.

A tulajdonosi és szolgáltatói összefogás eredménye, és közös sikereként értékelhető, hogy a megnyert és megvalósult vízminőség-javító pályázatok befejezése után a fogyasztóinkhoz kerülő közel 13.100 em 3/év szolgáltatott víz ~ 100 % -a kémiai, bakteriológiai és biológiai vízminőségi összetevők mindegyikében megfelel a vonatkozó rendeletben előírt követelményeknek.

Vízelosztás

A Társaság szolgáltatási területe a helyi domborzati viszonyoknak megfelelően a Mátra és Bükk hegységek déli lejtői, a Hevesi sík, a Zagyva folyó Heves megyei, Nógrád megye délkeleti szakasza, Borsod megye déli részének a Tisza által lehatárolt része, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye északi csücske.
A domborzat adottságaiból, tagoltságából adódóan ellátási körzetünkön belül a hegy, domb és síkvidéki vízellátás elemei egyaránt megtalálhatóak.
A vízszerzésből származó nyers és tisztított vizet nyomásfokozó szivattyúk, technológiai és magaslati tárolók, gerinc, elosztó és bekötővezetékek, egységesen ivóvízművek segítségével jut el a fogyasztókhoz.

A kialakított kistérségi vízellátó rendszerek a vízellátás biztonságát növelik. A településeket összekötő gerincvezetékeken nyomásfokozó állomások, nyomáscsökkentő, valamint vízkormányzó szerelvények lettek kialakítva a domborzati viszonyoknak megfelelően annak érdekében, hogy az előírt nyomással tudjuk szolgáltatni a szolgáltatási pontokon az ivóvizet.

A vízszerzés, víztisztítási és vízelosztási feladatok ellátásához éves szinten közel 12,6 millió kWh energiát szükséges felhasználni.

A kistérségi vízellátási rendszereken belül egy vízbázis által ellátott egy nyomászónába tartozó egyszerű rendszerek, és több vízbázis által táplált, több nyomászónás bonyolult rendszerek egyaránt találhatóak. A szolgáltatás biztonságának egyik alappillére az intelligens folyamatirányító rendszerek alkalmazása.

A Társaság által üzemeltetett közel 2300 km távvezeték és elosztó hálózat, valamint közel 722 km bekötővezeték megoszlása anyag, átmérő és kor szerint inhomogén állapotú, az adott kor műszaki színvonalát képviseli az 1920–as évek végétől napjainkig.

3. számú ábra
A távvezeték és elosztó ivóvízhálózat
kor szerinti megoszlása

4. számú ábra
A távvezeték és elosztó ivóvízhálózat
anyag szerinti megoszlása

Close Menu