Skip to main content

Egyedi közzétételi lista

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Életünk A Víz

2011. évi CCIX. tv (48.§) alapján

A listában nem szerepeltett pontok tekintetében a Heves Megyei Vízmű Zrt-nek nincs közzétételi kötelezettsége.

 

S.sz

Adatszolgáltatási elvárás

Szolgáltatott adat

1.

Az ellátásért felelőssel kötött megállapodások

Megállapodások
Szerződések

2.

Üzletszabályzat

Üzletszabályzat

3.

A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk

Panaszkezelés

Elérhetőségek, ügyfélkapcsolat

4.

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége

Fogyasztóvédelmi szervek

5.

Az e törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt.-nek megfelelő formában az éves beszámoló

Éves beszámoló

6.

Jóváhagyott beszerzési szabályzat

Beszerzési szabályzat

7.

Az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott információk

Különös közzétételi lista

 

2009. évi CXXII. tv. alapján

 

S.sz

Adatszolgáltatási elvárás

Szolgáltatott adat

1.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók nevét, tisztségét vagy munkakörét, munkaviszonyban álló személy esetében

  • a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
  • az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
  • az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
  • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
    • a megbízási díjat,
    • a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
    • a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

 

Cégjegyzésre és bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak

Vezető tisztségviselők, vezető munkavállalók

2.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.

Cégjegyzésre feljogosított személyek,

Cégjegyzés módja

Close Menu